Regulamin połowu ryb

Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Nad Stawami” w Siedliskach.

1. W ramach działalności rolniczej prowadzimy amatorski połów ryb.

2. Wędkowanie na łowisku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawami” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i ustaleniu warunków wędkowania z gospodarzem łowiska.

3. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta PZW. Metody połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW.

4. Bezpośrednio po przybyciu należy ustalić warunki wędkowania z gospodarzem łowiska.

5. Wędkować wolno na wyznaczonych do tego celu stanowiskach oznaczonych numerami przy użyciu maksymalnie trzech wędek.

6. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

7. Na łowisku zabrania się:
- kąpieli w stawie
- nadużywania alkoholu, głośnego zachowywania się
- łowienia ryb pod linią wysokiego napięcia

- zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika
- wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów, itp.
- przetrzymywania w worku(siatce) ryb
- parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (parkingami) jednakże dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem na stanowiska celem wypakowania sprzętu
- używania plecionki jako głównej linki
- nęcenia i łowienia na pokarmy mięsne typu wątróbka, kiełbasa, lencz
- połowu na "żywca" oraz "martwą rybkę"

8. Na łowisku należy:
stosować haczyki bezzadziorowe.
- posiadać duży podbierak i matę karpiową
- posiadać i stosować preparat dezynfekujący rany ryb po ukłuciach haczyka
- w przypadku burzy niezwłocznie złożyć wędki i schronić się w budynku biura łowiska.
Osoby pozostające podczas burzy poza obszarem wyznaczonym, czynią to na własną odpowiedzialność.
- złowione ryby po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wypuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Czynność ta może nastąpić po uprzednim zważeniu i ewentualnej sesji fotograficznej(trwającej max. 5min) w pozycji bezpiecznej (nie stojąc)
- wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania 
- zabierać śmieci ze sobą
- holować ryby na własnym stanowisku

9. Korzystając z łowiska wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska(to jest kradzieży ryb).

10. Nie prowadzimy sprzedaży ryb.

11. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

12. Pora dzienna trwa od godz. 8:00 do 20:00.

13. Dopuszcza się możliwość wędkowania, rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak również zanęcania, sondowania, wywożenia zestawów ze środków pływających w sposób nieutrudniający wędkowania innym wędkarzom.

14. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

15. Gospodarz agroturystyki służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu połowu.

16. Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb podlegać będą
konsekwencjom karnym wynikającym z przepisów prawa karnego. Teren łowiska jest monitorowany. Za kradzież ryb obowiązuje kara finansowa 1000 zł od każdego kilograma przywłaszczonej ryby oraz natychmiastowe usunięcie łowiącego z terenu łowiska. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska.